Select Page

Velkommen til

Bonus Cyber Know-How

En hurtig vej ind i cybersikkerhed

I en verden, der konstant udvikler sig, hvor digitale trusler bliver mere komplekse samt øges hver dag, står SMV’er overfor den udfordring, at de skal evne at sikre deres digitale infrastruktur på en omkostningseffektiv måde. Hvordan gøres dette bedst?

Ansættelsen af en cybergeneralist kan vise sig at være mere værdiskabende for en SMV end at ansætte en tekniske specialist som kun kan løse fokuserede snævre opgaver. Derfor handler dette projekt om at opkvalificere ledige til en cybergeneralist funktion – Skal du være én af dem?

3
|

”Praktikken har været outstanding. Af alle praktikforløb, jeg har haft gennem tiden, har dette helt sikkert været det bedste.”

SMV/Praktikvært, foråret 2024

|

”I en travl hverdag kan man hurtigt blive ”fartblind” på cybersikkerhed. Kursisten har hjulpet os med at stoppe op og få et klart og nyt syn på vores cybersikkerhed.”

– SMV/ Praktikvært, foråret 2024

|

"Praktikforløbet er gået over al forventning. Det har føltes som at have en konsulent i virksomheden, hvor kursisten har været god til at visualisere og forenkle kompleksiteten ved cybersikkerhed."

SMV/ Praktikvært, foråret 2024

Et 8-10 ugers kursusforløb

2024 starter vi med at kunne tilbyde et kursusforløb som vil give ledige profiler “generalistfærdigheder” indenfor cyber- og informationssikkerhed med fokus på opgaver relateret til formidling, koordinering og forretningsforståelse, for at man fx kan anvende det i en stilling hos en SMV. Vi afvikler i alt to hold i 2024 (forår og efterår), samt to hold i 2025 (forår og efterår).

Kursusforløbet har en varighed på 8-10 uger, hvoraf 6 af ugerne er fysisk undervisning og casearbejde bygget op omkring 6 forskellige moduler, og de sidste 2-4 uger skal den tilegnede viden anvendes i praksis, som sker via praktik hos en udvalgt SMV. Varighed af praktikophold aftales individuelt mellem kursist og SMV. Vi har plads til 30 kursister på et hold, skal du være en af dem?

Næste hold starter mandag d. 11. november 2024.

Vi har netop færdiggjort vores første kursusforløb. Se videoen, og bliv klogere på  hvorfor vi gør det, hvad kursisterne synes om det, og hvorfor vi synes at du skal vælge at deltage på forløbet.

”Der var en god dynamik i undervisningsforløbet, underviserne var motiverede og dygtige, og der var plads til både kursister med teknisk baggrund og ikke-teknisk baggrund.”

Kursist, foråret 2024

"Det er fedt, at jeg nu har noget mere specifikt at søge efter i min jobsøgning. Det har været en udfordring for mig tidligere, men nu har jeg en retning for min fremtidige karriere."

– Kursist, foråret 2024

”Jeg giver forløbet 5 ud af 5. Jeg føler, at jeg har lært mere på 6 uger, end jeg gjorde, da jeg tog min 1,5-årige uddannelse.”

Kursist, foråret 2024

"Kurset har motiveret mig til at søge job inden for it-sikkerhed. Èn ting er at sige, at man interesserer sig for området, men nu kan jeg skrive det på mit CV og dokumentere, at jeg rent faktisk mener det."

Kursist, foråret 2024

Mød 3 af vores tidligere kursister, Sophie, Alexander og Emilie

Hvem kan deltage?

 I 2024 starter vi med at kunne tilbyde et kursusforløb som vil give ledige profiler “generalistfærdigheder” indenfor cyber- og informationssikkerhed med fokus på opgaver relateret til formidling, koordinering og forretningsforståelse, for at man fx kan anvende det i en stilling hos en SMV.

Kursusforløbet har en varighed på 8-10 uger, hvoraf 6 af ugerne er fysisk undervisning kombineret med casearbejde. Undervisningen er bygget op omkring 6 forskellige moduler, hvoraf de sidste 2-4 uger skal kursisten ud at anvende sin viden i praksis, som sker via praktik hos en udvalgt SMV. Varighed af praktikophold aftales individuelt mellem kursist og SMV.
Næste hold starter mandag d. 11. november 2024.

SMV’erne i fokus

SMV’er, har i mange tilfælde begrænsede ressourcer, og derfor kan en cybergeneralist være nøglen til at håndtere forskelligartede udfordringer inden for cyber- og informationssikkerhed og ikke mindst kravene til NIS2.  Generalisten som vi uddanner skal gå ind og fungere som bindeled mellem teknologiske løsninger og forretningsmæssige behov, hvilket forhåbentlig resulterer i en mere målrettet og strategisk cybersikkerhedsarbejde.

Er du SMV og har lyst til at få en cybergeneralist i praktik i 2-4 uger af slutningen af deres 8 ugers forløb, så kan du læse mere om hvordan du får det, her.

Forløbet samarbejder med D-Mærket, så vi sikrer at give kursisterne viden om D-mærket, dets kriteriesæt og værktøj, samt et indblik i NIS2, og hvilke krav det stiller til omfattede virksomheder og deres forsyningskæder. De vil med hjælp fra D-mærkets selvevaluering være i stand til at identificere potentielle sikkerhedsrisici samt understøtte processen for at udvælge og sikre implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger, og dermed hjælpe virksomheder i gang med at højne deres it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

Moduler

Modul 1 

Basis indenfor Cybersikkerhed

For at kunne arbejde med cybersikkerhed, er det vigtigt med en forståelse for grundbegreberne, og de områder som cybersikkerhed spænder over. Cybersikkerhed kan både være forsvar af computere, servere, mobile enheder, elektroniske systemer, netværk og data mod ondsindede angreb. Det første modul har derfor til formål at introducere kursisterne til basisviden og begreber indenfor cybersikkerhed.

Modul 2 

Risikostyring 

Dette modul skal hjælpe kursisterne med at forstå, hvordan man arbejder metodisk med risikostyring, og hvordan man derigennem får styr på de cyber-trusler, der er rettet mod virksomheden, hvordan man kortlægger de sårbarheder, der gør systemer usikre og derudover viden om at sammensætte en risiko matrix, der kan bruges et at vurdere, hvor der skal sættes ind mod truslerne fra cyberspace.

Modul 3 

Modul 3 – NIS-2

NIS2-direktivet stiller nye krav både til ledelse, risikostyring, forretningskontinuitet og rapportering til myndighederne. Inden for dette modul undervises der kort i indsigt i den regulatoriske ramme for cybersikkerhed, NIS1 og det nye NIS2 direktiv, indblik i de kommende krav til bestyrelses- og ledelsesansvar, greb til at overholde de nye sikkerhedskrav og ift. at implementere et risk management framework.

Modul 4

Cyber Awareness Program

Dette modul handler om hvordan man på strategisk niveau udarbejder et cyber awareness training program, og hvilke forskellige metoder der kan anvendes til at gøre det operationelt og dermed muligt at implementeret i virksomheden.  Dermed skal kursisterne opnå en forståelse af, hvordan man tilrettelægger et ressourceoptimeret læringsforløb om cybersikkerhed, som medarbejdere kan gennemføre på kort tid, og så man får opbygget en stærk kultur internt i virksomheden. 

Modul 5

Beredskabskommunikation

Kriser kan opstå, uanset hvor godt man er forberedt. Netværk kan bryde ned. Der kan ske menneskelige fejl og informationer kan blive kompromitteret. Dette modul handler om at udvikle kursisternes kompetencer i at kunne varsle samt udvælge og formidle relevant kriseinformation til medarbejdere under større hændelser eller kriser indenfor cybersikkerhed.

Modul 6 

INTRODUKTION TIL CERTIFCIERING I SC-900

Microsoft SC-900, også kendt som Microsoft Security, Compliance og Identity Fundamentals, er designet til at give grundlæggende viden om sikkerhed, overensstemmelse og identitetsbegreber inden for Microsoft-miljøet. Ugen har fokus på at introducere kursisterne til certificeringen og assistere med at forstå indholdet inden eksamen skal tages, kursisterne har selv ansvaret for at gennemføre certificeringen efterfølgende.

Kontaktpersoner

Linda M. Pedersen

Linda M. Pedersen

Programleder

Partner, Happy 42

linda@happy42.dk 

Katrine Solvang

Katrine Solvang

Programleder

Chefkonsulent, AU

katrinesolvang@au.dk

Vores undervisere

Daniel Bo Hede

Daniel Bo Hede

Security Analyst

Conscia Danmark

Morten Staib

Morten Staib

Manager

Deloitte

Mette Krogh Sørensen

Mette Krogh Sørensen

Seniorkonsulent

Dansk Standard

Majken Prip

Majken Prip

Chefkonsulent

D-mærket

Laszlo Kaczur

Laszlo Kaczur

Cybersecurity CSA

Microsoft

Andrew Michal

Andrew Michal

Senior Cybersecurity Engineer

Conscia Danmark

Niels Trads Pedersen

Niels Trads Pedersen

Partner, Public Sector Cyber Lead

 Deloitte

Jesper Kastoft Bertelsen

Jesper Kastoft Bertelsen

Cyber Defense Team Lead

Conscia Danmark

Timo Thomas Jürgen Zäschke

Timo Thomas Jürgen Zäschke

Information Security Architect & Team Lead

Itm8

Hvem står bag

Tak til jer der bidrager med viden via undervisning

Med støtte fra